ارزیابی موسسه مالی بین‌المللی (IFF) از اثرات تحریم بر اقتصاد ایران

ارزیابی موسسه مالی بین‌المللی (IFF) از اثرات تحریم بر اقتصاد ایران

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

موسسه مالی بین‌المللی، که به  IIF موسوم است، طی گزارشی روند متغیر‌های مهم اقتصاد کلان ایران در سه سال پیش‌‌رو را با تمرکز بر اثر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا پیش‌بینی کرده است.

بر مبنای این گزارش، «صادرات نفت» اولین متغیر در تیررس مستقیم تحریم‌ها است که در متغیر‌های حقیقی اقتصاد نفوذ خواهد کرد. بر مبنای پیش‌بینی‌های این گزارش اگرچه صادرات نفت در دو سال پیش‌‌رو کاهش خواهد یافت اما شدت اثر‌گذاری آن به حدی نیست که نرخرشد اقتصادی را به مرز صفر درصد برساند.

موسسه مذکور کاهش صادرات نفت ایران در سال جاری را به‌طور متوسط حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی کرده است. با وجودکاهش صادرات نفت، نرخ رشد اقتصادی در سال جاری حدود ۱/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است. به این معنی که رشد مثبت در بخش غیر‌نفتی بر رشد منفی بخش نفتی غلبه کرده و رشد اقتصادی را در محدوده مثبت نگه می‌‌دارد.

به گواه گزارش مذکور، افزایش رشد بخش غیر‌نفتی در سال ۲۰۱۹ باعث خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی حدود ۵/ ۱ درصدی در این سال اتفاق بیفتد. درخصوص متغیر‌های اسمی نیز پیش‌بینی‌های IIF نشان می‌دهد اثر تحریم‌های در سال‌های آینده متوقف خواهد شد.

بر مبنای گزارش این موسسه مالی افزایش ۵۰ درصدینرخ ارز در ماه‌های اخیر و ادامه روند صعودی آن باعث افزایش نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ به حدود ۱۷ درصد خواهد شد. اما کاهش اثرپذیری بخش اسمی باعث خواهد شد تا نرخ تورم سال ۲۰۱۹ حدود ۱۵ درصد پیش‌بینی شود.

منبع: اکونومیست

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

_____________

 The Greates Media Partner of PIM is the Oldest and The Strongest World Publisher of Polymer Industry

Dr. Gupta Verlag

The Dr. Gupta-Verlag. Your center for topics related to polymers