مهندسی در بورس کالای پتروشیی؛ گناه از کیست؟

مهندسی در بورس کالای پتروشیی؛ گناه از کیست؟

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

[Forwarded from Plastics Industry Magazine]
مهندسی بورس کالای پتروشیمی: عزیزان "واقعا" تولید کننذه. طی 2 ساعت اخیر که مشغول تجزیه وتحلیل معاملات بورس کالای ایران برای مواد پتروشیمی بودم نکاتی عجیب توجهم را جلب کرد. نکاتی که برخی ها می بینند و به روی خود نمی آورند: برخی می بییند و از ثبت موقت آن استفاده ها می کنند و برخی هم اصولا نمی بینند. با این حال یک گروه نمی توانند بگویند ندیده ایم: مدیران انجمن ملی صنایع پلاستیک" که اطمینان دارم انها هم باید روزی روزگاری به ندیدن های خود و یا دیدن و توجه نکردن های خود پاسخ دهند: حداقلش بارگاه عدل الاهی. خلاصه داستان اینست که پتروشیمی های تولید کننده مواد پراشتیاق تولید کننده ها در هر یک از عرضه های بورس ابتدا مواد را با عرضه صفر به قیمت پایه عرضه نمی کنند. سپس قیمت ها را طی روزهای عرضه بالا پایین می کنند و سرانجام آن مقدار را که می خواهند می فروشند و آن مقدار را که طبق تابلوی بورس به فروش نرفته مجوز صدور می گیرند. (قائون و بخشنامه است). انجمن ملی یک سایت دارد و یک کانال. گروه هم ندارد که مشکلات به صورت آنلاین پرسیده و پاسخ داده شود. اینکه همین کانال چرا هر روز مشتاقانه قیمت سکه و دلار و ارزها را پی می گیردو فعلا به ما مربوط نیست. لابد کاربردی درون سازمانی دارد که باشذ برای بعد. اینکه محبوب ترین سایت موسیقی و نماهن مجاز در ایران فقط نزدیک 6000 عضو دارد و این کانال نزدیک 8000 بازهم. فعلاو به ما مربوط نیست (اینها که یک سال است همه روزه تصویر برداری شده، و در جای خود کاربرد خود را دارد) بماند برای بعد. اما اینکه چرا این تعداد مدیر ارشد در سطح ملی این تقلبات، تدلیس ها، گران فروشی نمایی، ارزان خری عده ای، ایجاد سند رسمی برای استفاده های خاص را نمی بینند جای بسی شگفتی است. عزیزانی که واقعا تولید کننده هستید، هفته ای یک بار به لینک زیر مراجعه کنید. آمار معاملات کالا برای گروه "نفت و پتروشیمی" و سپس "پلیمرها" را انتخاب کنید. قیمت هایی را که در روزها و ساعت های و گوناگون مقایسه کنید تا ببینید چگونه عده ای از این راه هم دارند به شما لطمه های کلان می زنند. این مطلب فارغ از ورود اتهام به هر نهادی است و صرفا به منظور آگاهی رسانی به تولید کنندگان واقعی تهیه شده است و در عین حال نظارت ملی (که حق هم است) بر کانال و سایت "انجمن ملی" که متعلق به همه است. http://www.ime.co.ir/offer-stat.html

نمونه امروز:

           ارزش معامله (هزارریال)  
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
TJPC-DSBR1712MP-00 پتروشیمی تخت جمشید سلف 64,131 64,131 64,131 294 64,131 105 105 6,733,755 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
TJPC-DSBR1712RWP-00 پتروشیمی تخت جمشید سلف       302/4 64,131 0 0 0 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
TJPC-DSBR1712MP-00 پتروشیمی تخت جمشید سلف 61,913 61,913 61,913 294 61,913 294 294 18,202,422 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
TJPC-DSBR1712RWP-00 پتروشیمی تخت جمشید سلف 61,913 61,913 61,913 302/4 61,913 302/4 302/4 18,722,491/2 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
IPC-LSBR1502WP-00 پتروشیمی بندرامام نقدی 68,270 68,270 68,270 500/5 68,270 40/04 40/04 2,733,530/8 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
IPC-LSBR1502RWP-00 پتروشیمی بندرامام نقدی 69,029 69,029 69,029 41/58 66,042 207/9 41/58 2,870,225/82 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
IPC-LSBR1502MP-00 پتروشیمی بندرامام نقدی       504 68,270 0 0 0 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
IPC-LSBR1502MP-00 پتروشیمی بندرامام نقدی 66,042 66,042 66,042 504 66,042 42 21 1,386,882 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 IPC-LSBR1502MP-00 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 66,042 66,042 66,042 0 66,042 42 42 2,773,764 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
IPC-LSBR1502MP-00 پتروشیمی بندرامام نقدی 66,795 66,938 67,479 504 66,042 1428 504 33,736,500 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
TABC-ABSSD0150PP-00 پتروشیمی تبریز نقدی 97,622 97,622 97,622 200 97,622 10 10 976,220 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
GBPC-ABS50NWP-00 پتروشیمی قائد بصیر نقدی       100 97,622 0 0 0 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی
GBPC-ABS75NWP-00 پتروشیمی قائد بصیر نقدی       70 114,600 0 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731
PTC-PETBG731J-00 پتروشیمی تندگویان سلف 53,749 53,749 53,749 132 51,666 704 132 7,094,868 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
PTC-PETBG781J-00 پتروشیمی تندگویان سلف       154 54,361 0 0 0 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
PTC-PETBG781J-00 پتروشیمی تندگویان سلف 52,228 52,228 52,228 330 52,228 286 286 14,937,208 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
PTC-PETBG781J-00 پتروشیمی تندگویان سلف 54,200 54,361 54,959 902 52,121 2827 902 49,033,380 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
PTC-PETBG785J-00 پتروشیمی تندگویان سلف 52,213 52,602 53,189 1298 50,556 2057 1298 68,277,352 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
PTC-PETBG785J-00 پتروشیمی تندگویان سلف 52,602 52,602 52,602 330 52,602 110 110 5,786,220 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
PTC-PETBG785J-00 پتروشیمی تندگویان سلف 51,215 51,215 51,215 110 51,215 110 110 5,633,650 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
PTC-PETBG821J-00 پتروشیمی تندگویان سلف 54,744 54,769 54,899 902 54,694 1287 902 49,401,539 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
PTC-PETBG821J-00 پتروشیمی تندگویان سلف       110 54,769 0 0 0 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
PTC-PETBG821J-00 پتروشیمی تندگویان سلف       110 54,159 0 0 0 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 PTC-PETBG825J-00 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 52,560 52,560 52,560 0 52,560 176 176 9,250,560 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
PTC-PETBG825J-00 پتروشیمی تندگویان سلف 53,765 53,765 53,765 308 53,765 154 154 8,279,810 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
PTC-PETBG825J-00 پتروشیمی تندگویان سلف 53,619 53,765 54,251 902 53,079 1386 902 48,496,140 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
PTC-PETBG825J-00 پتروشیمی تندگویان سلف 52,560 52,560 52,560 220 52,560 88 88 4,625,280 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
PTC-PETTGSUB641J-00 پتروشیمی تندگویان سلف 50,744 50,744 50,744 506 50,744 506 506 25,676,464 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
PTC-PETTGSUB641J-00 پتروشیمی تندگویان سلف 48,002 48,002 48,002 396 48,002 396 396 19,008,792 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
PTC-PETTGSUB641J-00 پتروشیمی تندگویان سلف 48,002 48,002 48,002 110 48,002 110 110 5,280,220 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 PTC-PETTGSUB645J-00 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 49,225 49,225 49,225 0 49,225 308 308 15,161,300 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645
PTC-PETTGSUB645J-00 پتروشیمی تندگویان سلف 49,225 49,225 49,225 1012 49,225 704 704 34,654,400 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD PTC-PETTG641MODJ-00 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 48,920 48,920 48,920 0 48,920 132 132 6,457,440 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD
PTC-PETTG641MODJ-00 پتروشیمی تندگویان سلف 46,285 46,285 46,285 220 46,285 220 220 10,182,700 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD
PTC-PETTG641MODJ-00 پتروشیمی تندگویان سلف 46,285 46,285 46,285 1298 46,285 924 484 22,401,940 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD
PTC-PETTG641MODJ-00 پتروشیمی تندگویان سلف 48,920 48,920 48,920 1518 48,920 1386 1386 67,803,120 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD PTC-PETTG641MODJ-00 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 46,285 46,285 46,285 0 46,285 814 814 37,675,990 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 PTC-PETTG645J-00 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 47,326 47,326 47,326 0 47,326 231 231 10,932,306 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
PTC-PETTG645J-00 پتروشیمی تندگویان سلف 44,784 44,990 45,384 1562 44,784 1870 1562 70,274,314 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
PTC-PETTG645J-00 پتروشیمی تندگویان سلف 44,990 44,990 44,990 440 44,990 440 440 19,795,600 عمده بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
PTC-PETTG645J-00 پتروشیمی تندگویان سلف 47,326 47,326 47,326 1518 47,326 1287 1287 60,908,562 عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
LPC-LDEP1922TWP-00 پتروشیمی لاله نقدی 54,444 54,633 55,239 330 53,718 616 330 18,028,868 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
PAM-LLD0209AAPP-00 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 51,529 51,729 52,909 4994 50,214 7964 4994 258,334,472 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
SHPC-LLD0209AAWP-00 پتروشیمی شازند نقدی 51,119 51,309 52,509 1000 50,214 2460 1000 51,309,460 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 MAPE-LLD22B02WP-00 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 48,710 48,710 48,710 0 48,710 816 816 39,747,360 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 MAPE-LLD22B02WP-00 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 50,214 50,214 50,214 0 50,214 408 408 20,487,312 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
MAPE-LLD22B02WP-00 پتروشیمی مهاباد نقدی 50,214 50,214 50,214 960 50,214 624 480 24,102,720 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 MAPE-LLD22B02WP-00 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 50,214 50,214 50,214 0 50,214 72 72 3,615,408 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
IPC-LDLH0075PP-00 پتروشیمی بندرامام سلف 53,666 53,865 54,229 1000 52,865 1980 1000 53,864,510 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 ASPC-LDLF0190WP-00 پتروشیمی آریا ساسول سلف (مچینگ) 51,993 51,993 51,993 0 51,993 176 176 9,150,768 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 ASPC-LDLF0190WP-00 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 52,865 52,865 52,865 0 52,865 22 22 1,163,030 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
ASPC-LDLF0190WP-00 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 52,865 52,865 52,865 1210 52,865 484 418 22,097,570 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
IPC-LDLF0200PP-00 پتروشیمی بندرامام سلف 52,865 52,865 52,865 1500 52,865 1280 990 52,336,350 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 IPC-LDLF0200PP-00 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 52,865 52,865 52,865 0 52,865 510 510 26,961,150 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 IPC-LDLF0200PP-00 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 51,993 51,993 51,993 0 51,993 820 820 42,634,260 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
LPC-LD2100TN00WP-00 پتروشیمی لاله نقدی 58,151 58,151 58,151 330 58,151 22 22 1,279,322 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 LPC-LD2102TX00WP-00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 52,865 52,865 52,865 0 52,865 44 44 2,326,060 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
LPC-LD2102TX00WP-00 پتروشیمی لاله نقدی 52,865 52,865 52,865 1034 52,865 88 66 3,489,090 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3
KRD-LD2420F3WP-00 پتروشیمی کردستان نقدی       240 58,151 0 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H PAM-LD2420HPP-00 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 52,865 52,865 52,865 0 52,865 88 88 4,652,120 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
PAM-LD2420HPP-00 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 52,865 52,865 52,865 2200 52,865 132 66 3,489,090 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M
ILPE-HDPE6366MWP-00 پتروشیمی ایلام نقدی 60,309 60,876 61,809 1012 58,739 1650 1012 61,606,622 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
PAM-HDEX3L-00 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 61,954 61,954 61,954 3000 61,954 2990 2930 181,525,220 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 PAM-HDEX3L-00 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 61,954 61,954 61,954 0 61,954 70 70 4,336,780 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
IPC-HDHB0035PP-00 پتروشیمی بندرامام سلف 54,066 54,066 54,066 3000 54,066 1860 1220 65,960,520 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 IPC-HDHB0035PP-00 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 54,066 54,066 54,066 0 54,066 60 60 3,243,960 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 IPC-HDHB0035PP-00 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 54,066 54,066 54,066 0 54,066 60 60 3,243,960 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 IPC-HDHB0035PP-00 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 51,659 51,659 51,659 0 51,659 1560 1560 80,588,040 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
KEPE-HDBL3WP-00 پلیمر کرمانشاه نقدی 54,339 54,444 54,699 960 54,066 1224 960 52,265,808 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
JPC-HDBL3PP-00 پتروشیمی جم نقدی 54,444 54,444 54,444 55 54,444 44 44 2,395,536 عمده خاص
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV
JPC-HD52505UVWP-00 پتروشیمی جم نقدی 50,178 50,178 50,178 2024 50,178 220 154 7,727,412 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 LOR-HD54B04P-00 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 49,325 49,325 49,325 0 49,325 48 48 2,367,600 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04
LOR-HD54B04P-00 پتروشیمی لرستان نقدی 49,325 49,325 49,325 240 49,325 96 96 4,735,200 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 LOR-HD54B04P-00 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 49,325 49,325 49,325 0 49,325 24 24 1,183,800 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV
LOR-HD54B04UVWP-00 پتروشیمی لرستان نقدی 50,178 50,178 50,178 240 50,178 48 48 2,408,544 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
TABC-MD3840UAPP-00 پتروشیمی تبریز نقدی 52,329 52,604 53,949 700 51,544 1060 700 36,822,600 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
JPC-HDEX5WP-00 پتروشیمی جم نقدی 54,290 54,290 54,290 2024 54,290 484 418 22,693,220 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 JPC-HDEX5WP-00 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 54,290 54,290 54,290 0 54,290 66 66 3,583,140 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 MEPC-HD7000FWP-00 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 54,290 54,290 54,290 0 54,290 440 440 23,887,600 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
ILPE-HD7000FWP-00 پتروشیمی ایلام نقدی 54,290 54,290 54,290 1012 54,290 462 198 10,749,420 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 MEPC-HD7000FWP-00 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 54,290 54,290 54,290 0 54,290 132 132 7,166,280 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
MEPC-HD7000FWP-00 پتروشیمی مهر نقدی 54,290 54,290 54,290 935 54,290 561 363 19,707,270 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ILPE-HD7000FWP-00 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 54,290 54,290 54,290 0 54,290 814 814 44,192,060 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 MEPC-HD7000FWP-00 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 52,074 52,074 52,074 0 52,074 748 748 38,951,352 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ILPE-HD7000FWP-00 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 52,074 52,074 52,074 0 52,074 220 220 11,456,280 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
ASPC-HDHF5110WP-00 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 54,659 54,708 55,219 440 54,290 836 440 24,071,586 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ASPC-HDHF5110WP-00 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 52,074 52,074 52,074 0 52,074 528 528 27,495,072 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
MPC-HDCRP100NL-00 پتروشیمی مارون نقدی 62,765 62,922 63,319 2486 62,564 2904 2486 156,424,686 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B SHPC-HDCRP100BWP-00 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 66,073 66,073 66,073 0 66,073 20 20 1,321,460 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B SHPC-HDCRP100BWP-00 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 65,088 65,088 65,088 0 65,088 140 140 9,112,320 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B SHPC-HDCRP100BWP-00 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 66,073 66,073 66,073 0 66,073 20 20 1,321,460 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
SHPC-HDCRP100BWP-00 پتروشیمی شازند نقدی 66,073 66,073 66,073 2000 66,073 1000 980 64,751,540 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B SHPC-HDCRP100BWP-00 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 66,073 66,073 66,073 0 66,073 40 40 2,642,920 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی R200
ENPC-PSSER200J-00 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی       100 69,500 0 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200
TABC-PSE200J-00 پتروشیمی تبریز نقدی 67,115 67,115 67,115 200 67,115 60 60 4,026,900 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
TABC-PSE300J-00 پتروشیمی تبریز نقدی 67,115 67,115 67,115 200 67,115 50 50 3,355,750 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300 TABC-PSE300J-00 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 67,115 67,115 67,115 0 67,115 10 10 671,150 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400
TABC-PSE400CJ-00 پتروشیمی تبریز نقدی 65,216 65,216 65,216 200 65,216 30 30 1,956,480 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F100
ENPC-PSSEF100J-00 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی       300 71,026 0 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز F200
ENPC-PSSEF200J-00 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی       300 71,026 0 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000
BAN-PSESE1000J-00 بانیار پلیمر گنبد نقدی 71,030 71,030 71,030 150 71,026 160 150 10,654,500 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000
BAN-PSESE2000J-00 بانیار پلیمر گنبد نقدی 71,028 71,029 71,042 150 71,026 160 150 10,654,340 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000
BAN-PSSE3000J-00 بانیار پلیمر گنبد نقدی 71,026 71,026 71,026 150 71,026 100 100 7,102,600 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540
TABC-PSGPPS1540PP-00 پتروشیمی تبریز نقدی 69,731 69,731 69,731 600 69,731 220 180 12,551,580 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540 TABC-PSGPPS1540PP-00 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 69,731 69,731 69,731 0 69,731 50 50 3,486,550 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551
PTJP-PSGPPSG1551PP-00 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی       500 69,731 0 0 0 عمده عادی
پلی استایرن معمولی MP08
MPG-PSGPMP08L-00 محب پلیمر قم نقدی       100 65,980 0 0 0 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 4512
MBIG- PSHIPS4512L-00 محب بسپار ایده گستر نقدی       200 65,780 0 0 0 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 4512
MBIG- PSHIPS4512L-00 محب بسپار ایده گستر نقدی       200 68,780 0 0 0 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
TABC-PSHIPS7240PP-00 پتروشیمی تبریز نقدی 72,738 72,738 72,738 750 72,738 500 480 34,914,240 عمده عادی
پلی بوتادین رابر 1220
SHPC-PBR1220WWP-00 پتروشیمی شازند نقدی       1008 72,022 0 0 0 عمده عادی
پلی بوتادین رابر 1220
TJPC-PBR1220WWP-00 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 72,195 72,195 72,195 201/6 72,195 100/8 100/8 7,277,256 عمده عادی
پلی بوتادین رابر 1220
SHPC-PBR1220WWP-00 پتروشیمی شازند نقدی 72,195 72,195 72,195 1008 72,195 100/8 100/8 7,277,256 عمده عادی
پلی بوتادین رابر 1220
TJPC-PBR1220WWP-00 پتروشیمی تخت جمشید نقدی       201/6 72,022 0 0 0 عمده عادی
پلی بوتادین رابر1220
TJPC-PBR1220MP-00 پتروشیمی تخت جمشید نقدی       210 72,022 0 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
JPPC-PPEP440GWP-00 پلی پروپیلن جم نقدی 59,444 59,892 60,609 330 57,374 616 330 19,764,228 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
JPPC-PPEP440LWP-00 پلی پروپیلن جم نقدی 59,519 59,672 59,869 330 57,374 1034 330 19,691,716 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R
SHPC-PPEPC40RWP-00 پتروشیمی شازند نقدی 60,009 60,209 60,449 360 57,374 1100 360 21,675,080 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV
JPPC-PPEPX3130UVWP-00 پلی پروپیلن جم نقدی 61,129 61,129 61,129 330 61,129 110 110 6,724,190 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
JPPC-PPEPX548TWP-00 پلی پروپیلن جم نقدی 60,084 60,417 60,484 144 58,484 216 144 8,700,096 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
JPPC-PPRPX345SWP-00 پلی پروپیلن جم نقدی 60,148 60,148 60,148 220 60,148 220 220 13,232,560 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
NZCH-PPZB332CJ-00 نوید زرشیمی نقدی 63,111 63,111 63,111 189 57,374 8610 189 11,927,979 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
NZCH-PPZR230CJ-00 نوید زرشیمی نقدی 60,759 61,070 61,590 210 57,374 546 210 12,824,784 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J
JPPC-PPHP525JWP-00 پلی پروپیلن جم نقدی 56,916 56,916 56,916 600 51,742 3192 600 34,149,600 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J
NZCH-PPZH525JJ-00 نوید زرشیمی نقدی 56,916 56,916 56,916 672 51,742 2898 672 38,247,552 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S
MPC-PPC30SL-00 پتروشیمی مارون نقدی 56,446 56,446 56,446 1496 51,315 8162 1496 84,443,216 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
SHPC-PPHP552RWP-00 پتروشیمی شازند نقدی 56,446 56,446 56,446 700 51,315 3000 700 39,512,200 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
RJCO-PPRG1102XKJ-00 پتروشیمی رجال نقدی 56,446 56,446 56,446 315 51,315 1848 315 17,780,490 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
RJCO-PPRG1102XLJ-00 پتروشیمی رجال نقدی 56,446 56,446 56,446 630 51,315 2793 630 35,560,980 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060
PNCO-PPSF060J-00 پتروشیمی پلی نار سلف 56,446 56,446 56,446 903 51,315 4935 903 50,970,738 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
MPC-PPZ30SL-00 پتروشیمی مارون نقدی 56,446 56,446 56,446 1320 51,315 3894 1320 74,508,720 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
SHPC-PPZ30SWP-00 پتروشیمی شازند نقدی 56,446 56,446 56,446 400 51,315 1540 400 22,578,400 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
NZCH-PPZH510LJ-00 نوید زرشیمی نقدی 56,446 56,446 56,446 420 51,315 2961 420 23,707,320 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J
NZCH-PPZH550JJ-00 نوید زرشیمی نقدی 56,446 56,446 56,446 294 51,315 1449 294 16,595,124 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
ARCO-PVCE6834PP-00 پتروشیمی اروند نقدی 43,636 43,636 43,636 220 43,636 110 110 4,799,960 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
ARCO-PVCE6834PP-00 پتروشیمی اروند نقدی 43,636 43,636 43,636 88 43,636 66 66 2,879,976 عمده بلند مدت
پلی وینیل کلراید E6834 ARCO-PVCE6834PP-00 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 43,636 43,636 43,636 0 43,636 66 66 2,879,976 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57
APCO-PVCS57WP-00 پتروشیمی آبادان سلف 44,444 44,444 44,444 500 44,444 280 260 11,555,440 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57 APCO-PVCS57WP-00 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 44,444 44,444 44,444 0 44,444 140 140 6,222,160 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57 APCO-PVCS57WP-00 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 43,167 43,167 43,167 0 43,167 180 180 7,770,060 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 ARCO-PVCS65PP-00 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 40,404 40,404 40,404 0 40,404 44 44 1,777,776 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 ARCO-PVCS65PP-00 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 40,404 40,404 40,404 0 40,404 902 902 36,444,408 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 ARCO-PVCS65J-00 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 39,596 39,596 39,596 0 39,596 80 80 3,167,680 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
GPC-PVCS65PP-00 پتروشیمی غدیر سلف 40,660 40,756 41,444 540 40,404 900 540 22,008,015 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
ARCO-PVCS65J-00 پتروشیمی اروند سلف 39,596 39,596 39,596 500 39,596 280 120 4,751,520 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
ARCO-PVCS65PP-00 پتروشیمی اروند سلف 40,404 40,404 40,404 2508 40,404 968 528 21,333,312 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 ARCO-PVCS65PP-00 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 40,404 40,404 40,404 0 40,404 110 110 4,444,440 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
GPC-PVCS65J-00 پتروشیمی غدیر نقدی 40,759 40,831 40,895 1000 40,404 1560 1000 40,830,780 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
GPC-PVCS65PP-00 پتروشیمی غدیر نقدی 40,510 40,595 40,769 495 40,404 900 495 20,094,300 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
APCO-PVCS65WP-00 پتروشیمی آبادان سلف 40,404 40,404 40,404 500 40,404 60 60 2,424,240 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
IPC-PVCS65PP-00 پتروشیمی بندرامام سلف 40,566 40,687 40,919 3014 40,404 4070 3014 122,631,454 عمده عادی
پلی کربنات 0710
KZPC-PGPC0710WP-00 پتروشیمی خوزستان نقدی       66 160,000 0 0 0 عمده عادی
پلی کربنات 0710
KZPC-PGPC0710WP-00 پتروشیمی خوزستان نقدی 160,000 160,000 160,000 66 160,000 66 22 3,520,000 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/11/23 - 18:30:06

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

_____________

 The Greates Media Partner of PIM is the Oldest and The Strongest World Publisher of Polymer Industry

Dr. Gupta Verlag

The Dr. Gupta-Verlag. Your center for topics related to polymers