اميد كه قديمي ترين تشكل اين صنعت سامان بگيرد

اميد كه قديمي ترين تشكل اين صنعت سامان بگيرد

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

امروز چهارشنبه اولین روز از آخرین ماه فصل پاییز، مجمع عمومی دوم انتخابات اتحادیه ی سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک، نایلون و ملامین برگزار خواهد شد.

مجمع دور اول با اقبال اهالی این اتحادیه ی بزرگ مواجه نشد و در نتیجه مجمع به حد نصاب نرسید و جلسه ی مجمع تعطیل شد. در این دوره به جز چند کاندیدای مستقل، دو اتئلاف در مقابل هم صف آرایی کردند. ائتلاف نخست، با محوریت آقای مقیمی اصل، با نام "همفکری و هم اندیشی" و در مقابل آنها ائتلافی به محوریت مرد نام آشنای صنعت، اسرافیل قنبری ممان، با نام "امید و اصلاحات" که به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

این خطر وجود دارد که اگر امروز نیز مجمع به حدنصاب نرسد، کل موجودیت اتحادیه به خطر بیافتد. در نتیجه، انتظار می رود که تمامی فروشندگان و تولیدکنندگان مصنوعات پلاستیک، ملامین و نایلون (فیلم پلاستیک) در این مهم حضور به امر برسانند و از کیان و موجودیت اتحادیه صیانت نمایند.

گزارشهای اولیه نیز حاکی از حضور تعداد قابل توجهی از اعضای اتحادیه دارد. انتخابات به شیوه ی الکترونیکی برگزار می شود و از این حیث همانطور که در چند یادداشت گذشته نیز یادآور شدیم، اتفاق مثبتی است که حرف و حدیث ها پیرامون نتایج را به حداقل می رساند.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

_____________

 The Greates Media Partner of PIM is the Oldest and The Strongest World Publisher of Polymer Industry

Dr. Gupta Verlag

The Dr. Gupta-Verlag. Your center for topics related to polymers